Kalenderen




- det kan du opleve i Oktober måned 2019:

Torsdag d. 17. oktober - kl. 09.30 - Blomsterbinding

v/ Inger K

Medbring venligst selv materialer

Søndag d. 20. oktober - kl. 14.00 - Søndagscafé

Underholdning v/ Caféensemblet som spiller og synger.

Kaffe og kage 25.00 kr.

Mandag d. 28. oktober -  kl. 14.00 - Erindringsværksted

Rejseoplevelser set fra chaufførens side v/ Elmo Hansen

Kaffe og kage 25.00 kr.

- det kan du opleve i November måned 2019:

Mandag d. 04. november kl. 09-11.00

Influenzavaccination

Husk sygesikringskort

Arrangementer

Webmaster - Arne Christensen - tac@live.dk